"London" trios

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Haydn, Joseph, 1732-1809.
Kolejni autorzy: Rampal, Jean-Pierre, 1922-2000. (Wykonawca), Stern, Isaac, 1920-2001 (Wykonawca), Rostropovich, Mstislav, 1927-2007. (Wykonawca)
Format: CD Audio
Wydane: New York : CBS Masterworks, [1984?], p1982.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!