Trích dẫn APA

Bach, J. S., & Kirkpatrick, R. (1948). Inventionen und Sinfonien. New York: C.F. Peters.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bach, Johann Sebastian, và Ralph Kirkpatrick. Inventionen Und Sinfonien. New York: C.F. Peters, 1948.

Trích dẫn MLA

Bach, Johann Sebastian, và Ralph Kirkpatrick. Inventionen Und Sinfonien. New York: C.F. Peters, 1948.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.