Trích dẫn APA

Discovery Communications, I., Discovery Channel School (Firm), & Discovery Networks. (2005). Plato's Republic. Bethesda, Md.: Discovery Communications, Inc. : Distributed by Discovery Channel School.

Trích dẫn kiểu Chicago

Discovery Communications, Inc., Discovery Channel School (Firm), và Discovery Networks. Plato's Republic. Bethesda, Md.: Discovery Communications, Inc. : Distributed by Discovery Channel School, 2005.

Trích dẫn MLA

Discovery Communications, Inc., Discovery Channel School (Firm), và Discovery Networks. Plato's Republic. Bethesda, Md.: Discovery Communications, Inc. : Distributed by Discovery Channel School, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.