Plato's Republic /

Plato's Republic has intrigued, provoked, appalled and inspired readers since he wrote it in Athens 2,400 years ago. Plato has been called the father of philosophy, the first feminist, a revolutionary and the original idealist. His concepts of psychology, logic and politics are dramatized with...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Discovery Communications, Inc., Discovery Channel School (Firm), Discovery Networks.
Format: Wideo DVD
Język:English
Wydane: Bethesda, Md. : Discovery Communications, Inc. : Distributed by Discovery Channel School, [2005]
Seria:Great books of the Western World (Franklin Center, Pa.)
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!