James Shirley's The maid's revenge : a critical edition /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Shirley, James, 1596-1666.
Kolejni autorzy: Carter, Albert Howard, 1913-1970.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Garland, 1980.
Seria:Renaissance drama.
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!