James Shirley's The maid's revenge : a critical edition /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Shirley, James, 1596-1666.
Övriga upphovsmän: Carter, Albert Howard, 1913-1970.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York : Garland, 1980.
Serie:Renaissance drama.
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!