Trích dẫn APA

Shirley, J., & Fehrenbach, R. J. (1980). A critical edition of The politician by James Shirley. New York: Garland Pub..

Trích dẫn kiểu Chicago

Shirley, James, và Robert J. Fehrenbach. A Critical Edition of The Politician By James Shirley. New York: Garland Pub., 1980.

Trích dẫn MLA

Shirley, James, và Robert J. Fehrenbach. A Critical Edition of The Politician By James Shirley. New York: Garland Pub., 1980.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.