The experimental control of plant growth : With special reference to the Earhart Plant Research Laboratory at the California Institute of Technology /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Went, F. W. 1903-1990.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Ronald Press [1957]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!