Shakespeare and the dramaturgy of power /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Cox, John D., 1945-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1989.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!