Trích dẫn APA

Froberger, J. J., & Asperen, B. v. (2001). A l'honneur de Madame Sibylle. Korschenbroich, Germany: Aeolus.

Trích dẫn kiểu Chicago

Froberger, Johann Jacob, và Bob van Asperen. A L'honneur De Madame Sibylle. Korschenbroich, Germany: Aeolus, 2001.

Trích dẫn MLA

Froberger, Johann Jacob, và Bob van Asperen. A L'honneur De Madame Sibylle. Korschenbroich, Germany: Aeolus, 2001.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.