Trích dẫn APA

Smith, F. (1982). Writing and the writer. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Trích dẫn kiểu Chicago

Smith, Frank. Writing and the Writer. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1982.

Trích dẫn MLA

Smith, Frank. Writing and the Writer. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1982.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.