Comics art in China /

"The definitive book about cartoons, picture books, comics, and animation in mainland China"--

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Lent, John A. (Autor), Xu, Ying, 1959- (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Jackson : University Press of Mississippi, [2017]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!