Trích dẫn APA

Historical Society of Michigan (1874- ), Rollin M. Gerstacker Foundation., Wagenaar, L. J., & Absenson, E. E. (2010). Historic Michigan travel guide (5th ed.). East Lansing, MI: The Historical Society of Michigan.

Trích dẫn kiểu Chicago

Historical Society of Michigan (1874- ), Rollin M. Gerstacker Foundation, Larry J. Wagenaar, và Emily E. Absenson. Historic Michigan Travel Guide. 5th ed. East Lansing, MI: The Historical Society of Michigan, 2010.

Trích dẫn MLA

Historical Society of Michigan (1874- ), Rollin M. Gerstacker Foundation, Larry J. Wagenaar, và Emily E. Absenson. Historic Michigan Travel Guide. 5th ed. East Lansing, MI: The Historical Society of Michigan, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.