Historic Michigan travel guide /

From the book's About the Listings: Each of the entries in this guide provides helpful information to enable you to contact, visit, and enjoy these historic Michigan sites.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Historical Society of Michigan (1874- ), Rollin M. Gerstacker Foundation.
Kolejni autorzy: Wagenaar, Larry J., 1962-, Absenson, Emily E.
Format: Książka
Język:English
Wydane: East Lansing, MI : The Historical Society of Michigan, ©2010.
Wydanie:5th ed.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!