George Nelson Smith journals and letters,

Journals, 1840-1879 (missing 1847, 1849, and 1857) and scattered letters.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Smith, George Nelson, 1807-1881.
Format: Mikrofilm Różne nośniki Książka
Język:English
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!