George Nelson Smith journals and letters,

Journals, 1840-1879 (missing 1847, 1849, and 1857) and scattered letters.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Smith, George Nelson, 1807-1881.
Materialtyp: Mikrofilm Materialpaket Bok
Språk:English
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!