Trích dẫn APA

Pokorny, G., Garten, R., Mottl, M., Handel, G. F., Bach, J. S., Debussy, C., . . . Blake, E. (1991). Tuba tracks: Gene Pokorny, tubist. Tempe, AZ: Summit Records.

Trích dẫn kiểu Chicago

Pokorny, Gene., et al. Tuba Tracks: Gene Pokorny, Tubist. Tempe, AZ: Summit Records, 1991.

Trích dẫn MLA

Pokorny, Gene., et al. Tuba Tracks: Gene Pokorny, Tubist. Tempe, AZ: Summit Records, 1991.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.