Tuba tracks Gene Pokorny, tubist.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Pokorny, Gene. (Wykonawca), Garten, Roberta. (Wykonawca), Mottl, Mary. (Wykonawca), Handel, George Frideric, 1685-1759., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Debussy, Claude, 1862-1918., Rachmaninoff, Sergei, 1873-1943., Castérède, Jacques, 1926-2014., Ravel, Maurice, 1875-1937., Vaughan Williams, Ralph, 1872-1958., Pryor, Arthur, 1870-1942., Blake, Eubie, 1887-1983.
Format: CD Audio
Wydane: Tempe, AZ : Summit Records, p1991.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!