Rouault retrospective exhibition, 1953.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Rouault, Georges, 1871-1958.
organizacja autorów: Cleveland Museum of Art., Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, Museum of Modern Art [1953]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!