Rouault retrospective exhibition, 1953.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Rouault, Georges, 1871-1958.
Institutionella upphovsmän: Cleveland Museum of Art., Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York, Museum of Modern Art [1953]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!