The Galileo affair : a documentary history /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Finocchiaro, Maurice A., 1942-, Galilei, Galileo, 1564-1642.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Berkeley : University of California, c1989.
Seria:California studies in the history of science.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!