Genetic engineering : catastrophe or utopia? /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Wheale, Peter.
Kolejni autorzy: McNally, Ruth M.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Hemel Hempstead, England : New York : Harvester Wheatsheaf ; St. Martin's Press, 1988.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!