Trích dẫn APA

Brookings Institution., Falco, M., & Cikins, W. I. (1989). Toward a national policy on drug and AIDS testing: Report of two conferences on drug and AIDS testing, Washington, D.C., October 20-21, 1987, and Racine, Wisconsin, March 8-10, 1988. Washington, D.C.: Brookings Institution.

Trích dẫn kiểu Chicago

Brookings Institution., Mathea Falco, và Warren I. Cikins. Toward a National Policy On Drug and AIDS Testing: Report of Two Conferences On Drug and AIDS Testing, Washington, D.C., October 20-21, 1987, and Racine, Wisconsin, March 8-10, 1988. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1989.

Trích dẫn MLA

Brookings Institution., Mathea Falco, và Warren I. Cikins. Toward a National Policy On Drug and AIDS Testing: Report of Two Conferences On Drug and AIDS Testing, Washington, D.C., October 20-21, 1987, and Racine, Wisconsin, March 8-10, 1988. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1989.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.