Toward a national policy on drug and AIDS testing : report of two conferences on drug and AIDS testing, Washington, D.C., October 20-21, 1987, and Racine, Wisconsin, March 8-10, 1988 /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Brookings Institution.
Kolejni autorzy: Falco, Mathea., Cikins, Warren I.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : Brookings Institution, c1989.
Seria:Brookings dialogues on public policy.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!