The education gap : vouchers and urban schools /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Howell, William G.
Korporacja: Brookings Institution.
Kolejni autorzy: Peterson, Paul E., Wolf, Patrick J., Campbell, David E.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : Brookings Institution Press, c2006.
Wydanie:Rev. ed.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!