The education gap : vouchers and urban schools /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Howell, William G.
Institutionell upphovsman: Brookings Institution.
Övriga upphovsmän: Peterson, Paul E., Wolf, Patrick J., Campbell, David E.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Washington, D.C. : Brookings Institution Press, c2006.
Upplaga:Rev. ed.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!