שליחה במסרון: Sargent, Whistler, and Mary Cassatt,