Sargent, Whistler, and Mary Cassatt,

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Art Institute of Chicago., Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.)
Kolejni autorzy: Sweet, Frederick A. 1903-1984.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Chicago : Art Institute, 1954
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!