Sargent, Whistler, and Mary Cassatt,

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: Art Institute of Chicago., Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.)
Övriga upphovsmän: Sweet, Frederick A. 1903-1984.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Chicago : Art Institute, 1954
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!