Trích dẫn APA

Bertin, P. (1947). Les Chevaliers de l'Illusion. Paris: Éditions du Bateau ivre.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bertin, Pierre. Les Chevaliers De L'Illusion. Paris: Éditions du Bateau ivre, 1947.

Trích dẫn MLA

Bertin, Pierre. Les Chevaliers De L'Illusion. Paris: Éditions du Bateau ivre, 1947.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.