Jigsaw politics : shaping the House after the 1990 Census.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Congressional Quarterly, inc.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : Congressional Quarterly Inc., c1990.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!