Jigsaw politics : shaping the House after the 1990 Census.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Congressional Quarterly, inc.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Washington, D.C. : Congressional Quarterly Inc., c1990.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!