Trích dẫn APA

Bach, J. S. Arias from secular cantatas: For soprano with obbligato instruments and piano or organ with German text. Melville, N. Y.: Belwin Mills.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bach, Johann Sebastian. Arias From Secular Cantatas: For Soprano With Obbligato Instruments and Piano or Organ With German Text. Melville, N. Y.: Belwin Mills.

Trích dẫn MLA

Bach, Johann Sebastian. Arias From Secular Cantatas: For Soprano With Obbligato Instruments and Piano or Organ With German Text. Melville, N. Y.: Belwin Mills.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.