APA način citiranja

United States. Central Intelligence Agency. (1968). Bulgaria: 5-68. [Washington.

Čikaški stil citiranja

United States. Central Intelligence Agency. Bulgaria: 5-68. [Washington, 1968.

MLA način citiranja

United States. Central Intelligence Agency. Bulgaria: 5-68. [Washington, 1968.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.