Trích dẫn APA

United States. Central Intelligence Agency. (1968). Bulgaria: 5-68. [Washington.

Trích dẫn kiểu Chicago

United States. Central Intelligence Agency. Bulgaria: 5-68. [Washington, 1968.

Trích dẫn MLA

United States. Central Intelligence Agency. Bulgaria: 5-68. [Washington, 1968.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.