Elite women in English political life, c.1754-1790 /

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Chalus, Elaine.
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: Oxford : New York : Clarendon ; Oxford University Press, 2005.
Serija:Oxford historical monographs.
Teme:
Online pristup:Table of contents
Publisher description
Oznake: Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!