Elite women in English political life, c.1754-1790 /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Chalus, Elaine.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Oxford : New York : Clarendon ; Oxford University Press, 2005.
Seria:Oxford historical monographs.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Table of contents
Publisher description
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!