Elite women in English political life, c.1754-1790 /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Chalus, Elaine.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Oxford : New York : Clarendon ; Oxford University Press, 2005.
Serie:Oxford historical monographs.
Ämnen:
Länkar:Table of contents
Publisher description
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!