Trích dẫn APA

Moliére. (1980). Le Misanthrope. Paris: Cassettes Radio France.

Trích dẫn kiểu Chicago

Moliére. Le Misanthrope. Paris: Cassettes Radio France, 1980.

Trích dẫn MLA

Moliére. Le Misanthrope. Paris: Cassettes Radio France, 1980.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.