American popular song [six decades of songwriters and singers]

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Smithsonian Institution.
Format: CD Audio
Język:English
Wydane: Washington : New York : Smithsonian Collection of Recordings ; produced in association with CBS Special Products, p1984.
Wydanie:CD Edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!