The promise of American life : social mobility in a nineteenth-century immigrant community, Holland, Michigan, 1847-1894 /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Kirk, Gordon W., Jr.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Philadelphia : American Philosophical Society, 1978.
Seria:Memoirs of the American Philosophical Society ; v. 124.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!