Trích dẫn APA

Arnold, M. (1902). Literature and dogma: An essay towards a better apprehension of the Bible. New York: New Amsterdam Book Co.

Trích dẫn kiểu Chicago

Arnold, Matthew. Literature and Dogma: An Essay Towards a Better Apprehension of the Bible. New York: New Amsterdam Book Co, 1902.

Trích dẫn MLA

Arnold, Matthew. Literature and Dogma: An Essay Towards a Better Apprehension of the Bible. New York: New Amsterdam Book Co, 1902.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.