Trích dẫn APA

Philipp, I. (1953). Feux-follets =: Jack o'lanterns : op. 24, no 3 (Rev.). New York: G. Schirmer.

Trích dẫn kiểu Chicago

Philipp, Isidore. Feux-follets =: Jack O'lanterns : Op. 24, No 3. Rev. New York: G. Schirmer, 1953.

Trích dẫn MLA

Philipp, Isidore. Feux-follets =: Jack O'lanterns : Op. 24, No 3. Rev. New York: G. Schirmer, 1953.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.