Stories of Guy de Maupassant.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Maupassant, Guy de, 1850-1893.
Övriga upphovsmän: Bloom, Claire, 1931-
Materialtyp: Kassett Ljudupptagning Bok
Språk:English
Publicerad: Caedmon CDL 51268. [1969]
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!