Trích dẫn APA

Bach, J. S. (1968). Arien für eine altstimme mit obligater orgel. Kassel: Bärenreiter.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bach, Johann Sebastian. Arien Für Eine Altstimme Mit Obligater Orgel. Kassel: Bärenreiter, 1968.

Trích dẫn MLA

Bach, Johann Sebastian. Arien Für Eine Altstimme Mit Obligater Orgel. Kassel: Bärenreiter, 1968.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.