Cash values : money and the erosion of meaning in today's society /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Gay, Craig M.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Grand Rapids, Mich. : Vancouver, B.C. : W.B. Eerdmans ; Regent College Pub., 2004, c2003.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!