Trích dẫn APA

Peeters, F. (1973). Ten preludes on old Flemish carols: [for] organ, manualiter [opus 119] Tien preludia over oudvlaamse kerstliederen. New York: C. F. Peters Corp.

Trích dẫn kiểu Chicago

Peeters, Flor. Ten Preludes On Old Flemish Carols: [for] Organ, Manualiter [opus 119] Tien Preludia Over Oudvlaamse Kerstliederen. New York: C. F. Peters Corp, 1973.

Trích dẫn MLA

Peeters, Flor. Ten Preludes On Old Flemish Carols: [for] Organ, Manualiter [opus 119] Tien Preludia Over Oudvlaamse Kerstliederen. New York: C. F. Peters Corp, 1973.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.