American folk art; the art of the common man in America, 1750- 1900.

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר תאגידי: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
מחברים אחרים: Cahill, Holger, 1887-1960.
פורמט: ספר
שפה:English
יצא לאור: New York, The Museum of Modern Art [c1932]
נושאים:
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!