American folk art; the art of the common man in America, 1750- 1900.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Kolejni autorzy: Cahill, Holger, 1887-1960.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, The Museum of Modern Art [c1932]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!