American folk art; the art of the common man in America, 1750- 1900.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Övriga upphovsmän: Cahill, Holger, 1887-1960.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York, The Museum of Modern Art [c1932]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!